Om Kangae

Ordet Kangae är japanska och betyder tanke, tankar eller (på engelska) ideas, thinking, intention, thought. Kangae handlar om processen där du reflekterar, analyserar och fattar beslut.

Kangae bildades under våren 2021 av Lenita Ericson.

Lenita Ericson är en erfaren konsult. 2006 grundade hon Ericson & Hjelte AB tillsammans med Cecilia Hjelte. Hon har verkat politiskt under tio år varav tre år som kommunalråd. Hon har en filosofie magister examen i psykologi och är certifierad coach. Hon är även utbildad livs- och karriärutvecklare.

Mer information om hennes erfarenhet hittar du på LinkedIn

Lenita Ericson, Foto: Pär Bäckström, pbfoto.se