Om Kangae

Kangae är japanska och betyder tanke, tankar eller (på engelska) ideas, thinking, intention, thought. Kangae handlar om processen där du reflekterar, analyserar och fattar beslut.

Kangae bildades under våren 2021 av Lenita Ericson. Mer information om henne hittar du på LinkedIn

Lenita Ericson, Foto: Pär Bäckström, pbfoto.se